Begroting 2019

Programma 3 Economie

Wat gaat dit kosten?

Wat gaat dit kosten?

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

3.1

Economische ontwikkeling

-28

-1.630

-1.275

-989

-839

-789

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.267

-3.109

-607

-606

-605

-604

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-114

-154

-154

-154

-154

3.4

Economische promotie

-

-65

-70

-70

-70

-70

Subtotaal Lasten

-1.295

-4.918

-2.106

-1.819

-1.668

-1.617

Baten

3.1

Economische ontwikkeling

31

-

-

-

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

93

3.184

620

620

620

620

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

23

55

55

55

55

55

3.4

Economische promotie

1.010

1.167

1.167

1.167

1.167

1.167

Subtotaal Baten

1.157

4.406

1.842

1.842

1.842

1.842

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

82

866

Resultaat programma 3

-56

354

-265

22

173

224