Begroting 2019

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Lasten & baten

Lasten

€ 8.188

3,8 %

Baten

€ 7.941

3,7 %