Begroting 2019

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouder per taakveld

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

7.1

Volksgezondheid

I. Korting

7.2

Riolering

J. Oosterveld & A. van Amerongen

7.3

Afval

J. Oosterveld

7.4

Milieubeheer

J. Oosterveld & A. van Amerongen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

J. Oosterveld