Begroting 2019

Programma 4 Onderwijs

Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van onderwijs. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting.

Lasten & baten

Lasten

€ 5.382

2,5 %

Baten

€ 823

0,4 %