Begroting 2019

Paragraaf verbonden partijen

Beleid

Het gemeentelijk beleid is er op gericht het aantal verbonden partijen beperkt te houden, enerzijds uit het oogpunt van risicobeheersing en beperking en anderzijds uit het oogpunt van transparantie van bestuur. Er kunnen echter altijd goede redenen aanwezig zijn voor het aangaan van een verbonden partij constructie.
Criteria die daarbij onder andere worden gehanteerd:

  • De taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd;
  • Gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op en de gekozen vorm van samenwerking draagt bij aan een efficiëntere en effectievere uitvoering van onze publieke taak;
  • Voordelen van de (beoogde) samenwerking wegen op tegen de nadelen.