Begroting 2019

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

0

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

Dronten

674

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

Nederland

649

0

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

Dronten

674

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2018

Nederland

721

0

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2012

Dronten

213

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2012

Nederland

232

0

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2013

Dronten

206

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2013

Nederland

223

0

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2014

Dronten

195

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2014

Nederland

211

0

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2015

Dronten

191

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2015

Nederland

206

0

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2016

Dronten

191

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2016

Nederland

209

0

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2017

Dronten

198

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2017

Nederland

216

0

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

Dronten

6,2

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2016

Nederland

7,2