Begroting 2019

Programma 1 Veiligheid

Verbonden partijen per programma

Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2019

Veiligheidsregio Flevoland

GR

Lid veiligheidsbestuur

Jaarlijkse bijdrage 2019-2021 € 1.457.541