Begroting 2019

Programma 1 Veiligheid

Beleidsindicatoren (BBV)

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Dronten

1

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2017

Nederland

2,2

1

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Dronten

3,1

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2017

Nederland

2,9

1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Dronten

3,1

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2017

Nederland

5

1

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

Dronten

4,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2017

Nederland

4,8

1

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

2017

Dronten

166

Bureau Halt

2017

Nederland

131

1

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

Dronten

0,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2014

Nederland

1,3

1

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

Dronten

1,16

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

Nederland

1,45