Begroting 2019

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsindicatoren (BBV)

Beleidsindicatoren (BBV)

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

2

Hernieuwbare elektriciteit

%

2016

Dronten

146,7

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

2016

Nederland

12,6

2

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig

%

2015

Dronten

4

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

Nederland

8

2

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

%

2015

Dronten

8

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

Nederland

9