Begroting 2019

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Verbonden partijen per programma

Verbonden partijen per programma

Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2019

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.