Begroting 2019

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Overzicht mutaties reserves

Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

0.10

Mutaties reserves programma 0

-1.041

-10.479

-212

-312

-412

-12

0.10

Mutaties reserves programma 2

-

-700

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 4

-309

-410

-495

-495

-495

-495

0.10

Mutaties reserves programma 5

-1.789

-594

-99

-99

-99

-99

0.10

Mutaties reserves programma 6

-619

-5.008

12

12

12

12

0.10

Mutaties reserves programma 8

-2.801

-5.000

-

-

-

Subtotaal Lasten

-6.559

-22.191

-794

-894

-994

-594

Baten

0.10

Mutaties reserves programma 0

2.883

2.087

-

153

-

400

0.10

Mutaties reserves programma 1

41

41

41

41

41

41

0.10

Mutaties reserves programma 2

50

1.720

24

24

24

24

0.10

Mutaties reserves programma 3

82

866

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 4

310

10

6

6

6

6

0.10

Mutaties reserves programma 5

3.360

991

1.478

1.132

1.122

1.122

0.10

Mutaties reserves programma 6

2.728

3.651

2.591

1.545

-355

-355

0.10

Mutaties reserves programma 7

-35

102

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 8

877

19.945

-

-

-

Subtotaal Baten

10.296

29.413

4.140

2.901

838

1.238

Saldo Baten en Lasten taakveld 0.10

3.737

7.222

3.346

2.007

-156

644