Begroting 2019

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder per taakveld

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

2.1

Verkeer en vervoer

J. Oosterveld & I. Korting

2.2

Parkeren

J. Oosterveld

2.4

Economische havens en waterwegen

J. Oosterveld & A. van Amerongen