Begroting 2019

Programma 3 Economie

Portefeuillehouder per taakveld

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

3.1

Economische ontwikkeling

I. Korting & A. van Amerongen

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

I. Korting, J. Oosterveld & A. van Amerongen

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

I. Korting & A. van Amerongen

3.4

Economische promotie

I. Korting & A. van Amerongen