Begroting 2019

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Portefeuillehouder per taakveld

Portefeuillehouder per taakveld

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

8.1

Ruimtelijke ordening

J. Oosterveld

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

A. van Amerongen

8.3

Wonen en bouwen

J. Oosterveld, P. van Bergen & A. van Amerongen