Begroting 2019

Paragraaf lokale heffingen

Lokale lastendruk

Eén van de uitgangspunten in de gemeente Dronten de laatste jaren is het principe van geen extra lastenverzwaring als gevolg van belastingverhoging voor de burger in de gemeente. Dit is de afgelopen jaren gelukt; de gemeentelijke lastendruk is sinds 2013 op hetzelfde niveau gebleven. Ook dit jaar kunnen wij stellen dat wij geen extra lasten (buiten de reguliere trendmatige verhogingen voor inflatiecorrectie) bij de burgers neerleggen. Als wij het over de lastendruk voor de burgers hebben dan spreken wij over de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit zijn de belastingen die bij iedere huishouding worden geheven.

Uitgaande van een woning met een economische waarde van € 178.000 (gemiddelde woning in Dronten) is de lastendruk voor een huishouden als volgt:

Lastendruk per huishouden

2017

2018

2019

Afvalstoffenheffing

242,90

219,16

222,91

Rioolheffing

125,90

126,78

128,81

Onroerendezaakbelasting

- Eigenaar woning 2019 (waarde € 178.000)

298,63

300,72

305,53

Totaal lastendruk (zonder eigen woning)

368,80

345,94

351,72

Totaal lastendruk (met eigen woning)

667,43

646,66

657,25

Verder zijn we er bij de berekening van de belastingdruk van uitgegaan dat de eigenaren van onroerende goederen die verhuren de extra tariefsverhoging doorrekenen in de huurprijs zodat de gebruiker van de woning daadwerkelijk betaalt (in de praktijk is dit niet altijd mogelijk).