Begroting 2019

Paragraaf lokale heffingen

Beleid

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht.

Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in:
·   De diverse belastingverordeningen;
·   De nota kwijtscheldingsbeleid.