Begroting 2019

Financiële positie en de toelichting

Financiële positie/structureel evenwicht

FINANCIELE POSITIE (bedragen x € 1.000)

W

BG

BG

MJR

MJR

MJR

STRUCTUREEL EVENWICHT

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal baten

abs

122.335

101.632

103.639

102.730

103.531

103.458

totaal lasten

abs

-105.008

-113.982

-108.217

-106.282

-103.128

-103.292

resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

17.327

-12.350

-4.578

-3.552

403

166

onttrekking reserves (baten)

abs

10.296

29.413

4.139

2.900

838

1.237

dotatie reserves (lasten)

abs

-6.559

-22.191

-794

-894

-994

-594

resultaat reserves

abs

3.737

7.222

3.345

2.006

-156

643

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

132.631

131.045

107.778

105.630

104.369

104.695

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-111.567

-136.173

-109.011

-107.176

-104.122

-103.886

totaal resultaat (na mutatie reserves)

abs

21.064

-5.128

-1.233

-1.546

247

809

totaal baten

abs

22.892

1.604

2

0

0

0

totaal lasten

abs

-10.440

-14.947

-5.223

-3.892

-366

-26

incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

12.452

-13.343

-5.221

-3.892

-366

-26

onttrekking uit incidenteel reserves (baten)

abs

2.812

6.631

2.900

1.900

0

400

dotatie aan incidenteel reserves (lasten)

abs

-469

-35

0

0

0

0

incidenteel resultaat reserves

abs

2.343

6.596

2.900

1.900

0

400

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

22.423

1.569

2

0

0

0

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-7.628

-8.316

-2.323

-1.992

-366

374

totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)

abs

14.795

-6.747

-2.321

-1.992

-366

374

totaal baten

abs

99.443

100.028

103.637

102.730

103.531

103.458

totaal lasten

abs

-94.568

-99.035

-102.994

-102.390

-102.762

-103.266

structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

4.875

993

643

340

769

192

onttrekking reserves (baten)

abs

7.484

22.782

1.239

1.000

838

837

dotatie reserves (lasten)

abs

-6.090

-22.156

-794

-894

-994

-594

structureel resultaat reserves

abs

1.394

626

445

106

-156

243

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

93.353

77.872

102.843

101.836

102.537

102.864

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-87.084

-76.253

-101.755

-101.390

-101.924

-102.429

totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)

abs

6.269

1.619

1.088

446

613

435

Structurele exploitatieruimte (BBV)

%

2,1

2,4

2,0

2,0

2,0

2,0