Begroting 2019

Programma 3 Economie

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Sociaal economische visie: Werkbudget SEA

Voor de doorontwikkeling van de SEA-kerngroepen is het werkbudget ingezet. Concrete toepassingsmogelijkheden zijn specifieke onderzoeken, organisatie van bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de Ondernemersacademie-avonden), intensivering van de communicatie naar andere ondernemers/instellingen/politiek, ondersteuning van lopende projecten en het aanjagen nieuwe projecten (zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van bedrijventerreinen en de doorontwikkeling van BIOHUB).