Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Nieuwbouw zwembad Overboord

In 2019 zal hard gewerkt worden aan de realisatie van het nieuwe duurzame en gasloze zwembad om het begin 2020 te kunnen opleveren.