Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Sportbeleidsplan 2018-2021 "Dronten in beweging"

In 2019 zetten we de activiteiten uit de sportnota voort. We besteden extra aandacht aan voortzetting levensstijlprojecten (zoals JOGG), we zetten verder in op de projecten van de buurtsportcoaches (kennismakingstrajecten voor jeugd, individuele sportadviezen voor jong en oud, niet sporters in beweging krijgen). We nemen deel aan de nationale sportweek en organiseren dan weer een sport en lifestylemarkt. We gaan ook verder met de “kopgroep’. Een groep van sportverenigingen uit de gemeente Dronten die zich ondermeer bezig houden met het toekomst bestendig maken van sportverenigingen en het werven en behouden van vrijwilligers.