Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Media

Bibliotheekwerk

FlevoMeer Bibliotheek heeft drie vestigingen in de gemeente Dronten. In Dronten is de bibliotheek gevestigd in De Meerpaal, in Biddinghuizen in het Educatief Centrum en voor Swifterbant bestaat het voornemen om de bibliotheek te vestigen in een nieuwe multifunctionele accommodatie.
Voor het bibliotheekwerk is in 2018 een regionaal Convenant bibliotheekwerk 2018-2022 gesloten. In het convenant staan de overkoepelende afspraken over het bibliotheekwerk in vijf Flevolandse gemeenten. De gemeenten hebben elk afzonderlijk een subsidierelatie met FlevoMeer waarin de aanvullende lokale afspraken vorm krijgen.
Door de veranderingen in de samenleving (digitalisering, groeiende diversiteit, gewijzigd consumentengedrag) zal het bibliotheekwerk veranderen. FlevoMeer zal meer nadruk leggen op de maatschappelijke waarde van het bibliotheekwerk en op de samenwerking met andere partijen. De bibliotheek verandert van een traditionele uitlener van informatie in een plaats voor persoonlijke ontwikkeling, wegwijzer in een digitale wereld, aanbieder van individueel advies en ondersteuner bij participatie.