Begroting 2019

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

Monumenten in de gemeente Dronten

De gemeente Dronten heeft 70 objecten (woningen, bedrijfsgebouwen, kerktorens) aangewezen als gemeentelijk monument. In 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. In deze wet is een deel van de oude Monumentenwet 1988 opgenomen. Een ander deel van de Monumentenwet 1988 blijft van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt. De Omgevingswet zal, naar verwachting weinig veranderen aan de bescherming van de monumenten, maar wel iets veranderen aan het proces van vergunningverlening wanneer eigenaren iets aan een monument willen wijzigen. Ook wordt de verplichting om in ruimtelijke plannen aandacht te geven aan cultureel erfgoed opgenomen in de Omgevingswet. Mogelijke gevolgen voor de lokale regelgeving, zoals de lokale Erfgoedverordening en het Omgevingsplan, worden nog in kaart gebracht.